GÜNCEL

2022-2024 Dönemi Hekim Meclisi Seçimleri

2022-2024 Dönemi Hekim Meclisi Seçimleri Hekim Meclisi toplantıları meclis üyesi olsun veya olmasın tüm oda üyesi hekimlere açıktır. Tüzükte belirtilen bazı istisnai karar alma mekanizmalarına katılım hariç; pratikte bütün hekimler aslında hekim meclisinin doğal üyesidirler, söz ve katılım hakkına sahiptirler. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 2022-2024 Dönemi Hekim Meclisi seçimleri 14-15 Eylül 2022 tamamlanacak [...]

2022-2024 Dönemi Hekim Meclisi Seçimleri
ismail ustaismail usta