GÜNDEM

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir?

 

Günümüzde birçok kuruluş, çalışanları için performans değerlendirme yöntemlerinden faydalanmaktadır. Performans değerlendirmenin birçok derecesi mevcuttur. 360 derece performans değerlendirme, yöneticinin bir çalışanın iş davranışını önceden belirlenmiş standartlarla incelediği ve değerlendirmesidir.

 

Performans değerlendirmeleri, bir kuruluş için son derece önemlidir. Kuruluşlara seçim yöntemlerinin doğru olup olmadığını gösterir ve çalışanlarını doğru konumlarda çalışmalarına yardımcı olur. Peki 360 derece performans değerlendirme nedir? Bu yazımızda 360 derece performans değerlendirmenin faydalarını ve nasıl yapıldığını ele alacağız.

 

360 Derece Performans Değerlendirme Nedir? 

360 derece performans değerlendirme, çalışanların işlerini ne kadar iyi yaptığını değerlendirmeye yönelik kriterlerin bütünüdür. Performans değerlendirme, çalışanın kişilik özelliklerine değil işinde elde ettiği sonuçlara dayanmaktadır. Performans değerlendirme yöntemleri, bugün birçok şirket için hayati önem taşıyan bir süreçtir.

Performans değerlendirme, performans yönetiminde en önemli unsurlardan birisidir. Kısacası kurumdaki çalışanların becerilerinin, davranışlarının ve başarılarının ölçülmesidir. Performans değerlendirme; terfi, ödül, ikramiye, eğitim, gibi süreçlerin doğru bir şekilde organize edilmesi aynı zamanda şirketteki iş gücünün doğru yönlendirilerek maksimum verim alınması açısından oldukça önemli bir süreçtir.

Performansı etkili bir şekilde değerlendirmek için yönetici, bir işe yönelik spesifik beklentinin farkında olmalı, çalışanın davranışını ve sonuçlarını izlemeli, gözlemlenen davranış ve sonuçları beklentiler ile karşılaştırmalı ve aralarındaki eşleşmeyi ölçmelidir. Performans değerlendirme, çalışanların iş sorumluluklarını ne kadar etkin bir şekilde yerine getirdiklerini ve çalıştıkları kurulun hedeflerine ulaşılmasında ne derece rol oynadıklarını değerlendirme sürecidir.

 

360 Derece Performans Değerlendirmenin Faydaları Nelerdir?

360 derece performans değerlendirme, aşağıda belirtildiği gibi uygun kategorilere ayrılmış çok çeşitli avantajlara sahiptir.

 

Ekipler için:

  1. Etkili iletişime yardımcı olur

Ekipler için iletişim hayati önem taşır. 360 ​​derece performans değerlendirme, her çalışana geri bildirimlerini dile getirme fırsatı vererek iletişimi önemli ölçüde iyileştirir.

  1.  Sinerjiyi geliştirir

Geri bildirim sağlayarak, çalışanlar birbirlerini daha iyi anlamaya başlar ve bu durum, iş birliğinin gelişmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar daha uyumlu bir şekilde çalışmaya başlarlar.

  1. Çalışan bağlılığını artırır

360 derece performans değerlendirme, ekibin her üyesinin ekibe sağladığı katkının düzeyini ve kalitesini anlamasını sağlar. Ekibin daha etkili üyeleri olmak için inceleme tarafından önerilen herhangi bir sorun üzerinde çalışabilirler.

 

Çalışanlar için:

  1. Öz farkındalık artar

360 derece performans değerlendirme, çalışanların becerilerini görmelerinde oldukça faydalıdır. Değerlendirme tarafından sağlanan raporlar ve incelemeler, çalışanlar mevcut becerilerinin yanı sıra geliştirebilecekleri alanları da görmelerine yardımcı olur. Böylece çalışanlar, kendilerinin ve organizasyondaki rollerinin daha fazla farkına varırlar.

  1. Güçlü yönlerini keşfederler

Çalışanların güçlü yönlerini tanımaları, kişisel gelişim açısından da oldukça önemlidir. Güçlü yönlerin tanınması, bir gelişim planının her kişiye uygun bir şekilde uyarlanmasına yardımcı olur.

  1. Genel bakış için oldukça önemlidir

Performans değerlendirme, farklı seviyelerde birden fazla kaynaktan toplandığından çalışanların davranışı, performansı ve yetenekleri hakkında daha doğru bir fikir edinmenize olanak tanır.

  1. Farklı becerileri keşfetmenize yardımcı olur

Bireyler, sergiledikleri davranışları fark etmeden keşfedebilir ve anlayabilirler. Daha sonra bu kör noktaların üstesinden gelmek için uygun bir yol izleyebilirler.

  1.  Becerilerini geliştirebilirler

 360 derece değerlendirme, her çalışana üzerinde çalışması gereken veya eksik olduğu beceriler hakkında geri bildirim sunar. Bu değerlendirmeler sayesinde her bireyin gelişimi için bir gelişim planı uyarlanabilir.

           

360 Derece Performans Değerlendirme Nasıl Yapılır?

Performans değerlendirme amacı ile 360 derece performans değerlendirme yöntemini kullanan işletmelerin göz önünde bulundurmaları gereken bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterler, değerlendirme aşamasının nasıl yapılacağına dair soruların cevaplarından oluşur:

Yetkinliklerin Belirlenmesi

Değerlendirme işlemi yapılmadan önce, mutlaka yetkinliklerin belirlenmesi gerekir. Farklı becerilere sahip çalışanlardan oluşan bir kurumda, herkes için aynı olan yetkinliklerle değerlendirme yapmak, değerlendirme sonuçlarının rasyonellikten uzak olmasına sebep olabilir.

Değerlendirme Matrisinin Oluşturulması

 Performans değerlendirme yapılacağında kimlerin kimleri değerlendirmek ile yetkili olduğu açıkça belirtilmelidir. Değerlendirilecek olan çalışan hakkında ne kadar çok kişiden veri toplanırsa, sonuç o kadar doğru olacaktır.

Performans Değerlendirmeyle İlgili Çalışanlara Bilgi Verilmesi

Performans değerlendirme denildiği zaman genellikle çalışanlar kendilerini stres altında hissetmektedir. Çalışanları, süreç ile ilgili bilgilendirmeniz ve değerlendirme kriterlerini belirtmeniz oldukça önemlidir.