GÜNDEM

Dernek ve STK

Resmî kurumlar dışında oluşan ve faaliyetlerini yürüten oluşumlara sivil toplum kuruluşları denir.

Dernek ve STK

Resmî kurumlar dışında oluşan ve faaliyetlerini yürüten oluşumlara sivil toplum kuruluşları denir. Benzer amaçlar doğrultusunda ancak belirli belgelerin müsaade alması gereken oluşumlara da dernekler denir.

Sivil toplum kuruluşları daha çok çevre ve sosyal alanlarda faaliyet verir. Dernekler ise daha kişisel ve hedefe yönelik adımlarda bulunur. İki kuruluş da 3. Sektör bazında yer alırlar.

Dernek Kurmak İçin Gerekenler

Dernek kurmak istiyorum diyenler öncelikle bazı belgeleri tamamlamalı ve ondan sonra ilgili mercie taktim etmelidir. Daha sonra kuruluş aşamaları yavaş yavaş tamamlanabilir. En başta büyük bir istek gereklidir. Kurucu olacak kişilerine tamamen bu oluşuma adapte olması beklenir.

İnsanların yararları gözetilerek oluşturulması gereken bu kuruluşlar hakkında oldukça bilgi sahibi olmanın faydası vardır. STK Hizmetler sitesinden tüm bilgilere ulaşarak gelişim sağlanabilir.

Derneklerin Amaçları

Özellikle sosyal aktivitelerin ön plana çıkarılarak fon sağlamaya çalışmaları bilinir. Ama dernekler sadece bundan ibaret değildir. Kültür, dayanışma ve birlik, beraberliği sağlamayı hedefleyen kuruluşlardır. Bu sebeple dernek kurmak için gerekli belgeler arasında kurucunun bu hedefleri tatmin edici gerçekleştirebileceği görülmüş olur.

Dernek, dışarıdan gelen eleştirilere olgun bir şekilde tepki vermelidir. Maddi manevi olumlu yaklaşanlara da ılımlı davranılması gerekir. Kitlesini kendi çevreleyeceği için, ne kadar gelişirse o kadar geliştiririm ilkesini benimsemelidir. Her açıdan hitap edilecek dernek birey ve çalışanları ya da genel bilgiler için STK Hizmetler sitesine girerek bilgi alınabilir.