GÜNDEM

Ev tipi su arıtma cıhazları

Ev tipi su arıtma cıhazları

Ev tipi su arıtma cıhazları

 

Musluğunuzdan akan suyu temiz, sağlıklı ve lezzetli hale getiren su arıtma cihazı, suyu tek aşamada değil, birkaç aşamanın ardından içilebilir kıvama getirir. Su arıtma sistemlerinin ilk aşaması, sedement filtredir. Bu filtre; musluktan akan sudaki tortuları, çamuru ve kumu arındırır. Sedement filtreden geçen su, granül aktif karbon filtreye iletilir. Tanecikli aktif karbon partiküllerden oluşan bu kısımda su, klordan ve suya koku veren gazlardan arındırılır. Bir sonraki aşama ise aktif karbon filtredir. Blok halinde bulunan karbon; suyu renk, tat ve koku bakımından iyileştirerek membran filtreye iletir. Membran filtre, su arıtma cihazlarında yer alan en önemli bölümlerden biridir. Su bu bölümde kimyasallardan, bakterilerden ve mikroplardan tamamen arınır. Temiz su elde etmenizde büyük katkısı bulunan bu filtre, milimetrenin 10 milyonda 1’i kadar küçük gözeneklere sahiptir. Bu gözeneklerden organizmaların geçme şansı yoktur. Membran filtrede tamamen arınan su, bu aşamadan sonra su tankına iletilir. Su tanklarının konumu, cihazdan cihaza farklılık gösterebilir. Örneğin evlerde kullanılan küçük su arıtma cihazlarında su tankı ürünün içerisinde, daha büyük ürünlerde ise cihazdan harici olarak bulunabilir.