GÜNCEL

Havuzunuzun Yaşamını Uzatmakİçin Havuz Kimyası

Havuzunuzun Yaşamını Uzatmakİçin Havuz Kimyası

Havuzunuzun Yaşamını Uzatmakİçin Havuz Kimyası

 

 

Havuz sezonu ve arka bahçenizi küçük bir Ar-Ge’ye hazırlamanın zamanı geldi. Yine de havuza atlayabilmeniz için havuz kimyasını doğru bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Uygun havuz kimyasını kullanmak  zamandan ve para­dan tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

Yüzme Havuzu Kimyası Nedir?

Yüzme havuzu kimyası, havuzunuzdaki kimyasalların dengesi ve seviyeleridir. Havuzunuzu temiz tutmak, yüzme ha­vuzunuzun rengini solmaya karşı korumak ve havuz ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için doğru kimya­sal denge gereklidir.

Test Etmeden Önce Siteyi İnceleyin

Sermed Havuz - Kimyasal dengenizi test etmeden önce, bir saha incelemesi yapmanız gerekir.Bu, havuzda doğru dolaşımı en­gel­le­yebilecek veya ek bakım gerektirebilecek herhangi bir hasar olup olmadığını belirlemenize yardımcı ola­cak­tır. Havuzun güverte, veranda ve çevresindeki alanlardan döküntüleri temizlemeyi unutmayın. Yüzme havu­zun­da­ki veya su yüzeyindeki kalıntıları sıyırdığınızdan ve vakumladığınızdan emin olun.

Havuz kaplamasında herhangi bir çatlak veya renk değişikliği için dijital kamera bulundurun. Havuz kaplama­sı­nın düzgünlüğünü kontrol etmek için zımpara pedleri gereklidir. Yüzey pürüzlü ise, bunun aşındırma veya ya­ğış­tan olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Havuz kaplaması yumuşak olmalıdır.

Ardından, iç yüzeyi kontrol edin. Havuza biraz bulaşık sabunu sürün. Bu, dalgalanmaları önler ve havuzun di­bi­ni görebilmeniz için suyun yüzeyini daha düzgün hale getirir. Yosun veya metal lekelerini kontrol etmek için iyi bir zamandır.

Havuz tabanın da büyük bir kusur veya çatlak görürseniz, sermed havuzu arayın. Durumun ciddiyetini be­lir­leyebilecek ve size uygun bir çözüm sunabileceklerdir.

Üstün bir alan incelemesi yaptıktan sonra, suyu uygun kimya seviyeleri için test edin.

Suyu Test Edin

Havuz suyu uygun kimyasal seviyeleri, kullanılan kaynak su ile büyük ölçüde ilgilidir. Havuzu test etmeyi dü­şün­meden önce kaynak su testi yapmak en iyisidir.

Her kimyasalın ne kadarının kullanılması gerektiğini bilmeniz için havuz için galon cinsinden doğru bir hacim öl­çü­mü yaptığınızdan emin olun. Yüzme havuzundaki kimyasal dengesizlikler havuz bitiminiyavaş yavaş aşın­dıra­bi­lir ve dokunuşa çok pürüzlü hâle getirebilir. Havuzunuzun hacmini belirlemek için yüzme havuzu hacim he­sap­la­yıcımızı kullanabilirsiniz.

Uygun pH seviyelerini, toplam alkaliniteyi, kalsiyum sertliğini ve tuz seviyelerini test edin. Bu test yerel havuz satıcınız tarafından yapılabilir. Suyunuzu bir perakende mağazasında test ettirmek için su yüzeyinin en az 18 inç al­tına bir su şişesi koyup doldurun. Bu size havuzun suyundan en iyi bir örneği verecektir.

Sermed Havuz - Toplam Çözünmüş Katılar (TDS) ve siyanürik asit (CYA) de havuz kimyasında büyük faktörlerdendir. Langelier Doy­gunluk Endeksi (LSI), havuz veya sıcak küvet suyunuzun kimyasal bir ölçek oluşturma eğilimine sahip olup ol­ma­dığını belirlemek için su kalitesi verilerini değerlendirmenin bir yoludur. Bu dizini kullanmak için aşağıdaki öl­çüm­ler gereklidir:

  • pH
  • İletkenlik
  • Toplam çözünmüş katılar
  • Alkalinite
  • Toplam sertlik

pH değeri 7,2 ile 7,6 arasında ise kabul edilebilir bir aralığa sahiptir. Toplam alkalinite120-150 milyonparça ara­sın­da olmalıdır. Kalsiyum sertliğitesti kabul aralığı, sahip olduğunuz havuz tipine göre değişir. Püskürtme harçlı ve­ya beton bir havuz, ölçeğin milyonda 200-250 parçası arasında kaydedilmelidir. Oysa vinil havuzlar yaklaşık mil­yonda 175-225 parça kaydetmelidir.

Suyu test edin ve test kitinize bağlı olarak her faktörün seviyesinin kabul edilebilir aralıkta olup olmadığını kont­rol edin. Bu test, ortaya çıkabilecek su sorunlarını analiz edecek ve açıklayacaktır. Belirli bir seviye kabul edile­bi­lir değilse, uygun kimyasal ayarı yapın.

En uygun yüzme koşullarını sağlamak için havuz suyu haftada iki-üç kez test edilmelidir. Uygun havuz kimyası sa­dece havuzu temiz ve dezenfekte etmekle kalmaz, aynı zamanda havuz kaplamasının ömrünü uzatır.

Kimya ile Daha İyi Yüzme

Doğru havuz bakımı, havuzunuzun dış parçalarının ve iç havuz kaplamasının ömrünü uzatacaktır. Herhangi bir kim­yasal dengesizliği kontrol etmek için kaynak suyu test edin ve kabul edilebilir kimyasal seviyeleri korumak için havuzu test edin. Bakımlı bir havuzda yüzmek çok daha eğlenceli!

1. İpucu:

Gözlerin yanıyor mu? Bu, pH seviyenizin dengesiz olduğunu gösterir. Bunun mutlaka havuzunuzun çok asidik ol­du­ğu anlamına gelmediğini unutmayın. Hiç gözlerine şampuan aldın mı? Çoğu sabun ve şampuan alkalidir (ba­zik).

2. İpucu:

Geceleri havuzunu şoklayın! Havuzunuzu şoklamak, temelde kısa bir süre için seviyeyi önemli ölçüde yükselt­e­rek normal klor miktarının üç-beş katını ekler. Güneş kloru yakar, bu nedenle gece şoklamayapılmalıdır.

3. İpucu:

Havuzunuza eklemeden önce şokunuzu bir kova suda çözün. Bu, şokunuzun eşit ve etkili bir şekilde dağılmasına yardımcı olacaktır. Sıyırıcı ile şoklamayın! https://www.sermedhavuz.com.tr/