YAŞAM

İmar Barışı’nı 1 gün ile kaçıranlar itiraz ediyor

3194 saylı İmar Karunu’nun 16. Maddesiyle getirilen düzenlemeyle kaçak yapıların kayıt altına alınmasına yönelik ‘İmar Barışı’ düzenlemesi yapılmıştı.

İmar Barışı’nı 1 gün ile kaçıranlar itiraz ediyor

Ancak İmar Barışı amacıyla çıkarılan Yapı Kayıt Belgeleri’ne ilişkin düzenlemede Anayasa’da öngörülen ilke ve kurallar bağlamında kamu vicdanını en çok rahatsız eden başta eşitlik ilkesine aykırılık olmak üzere  Anayasaya aykırılıklar bulunuyor. İmar Hukuku Uzmanı Avukat Gökhan Bilgin, İmar Barışı düzenlemesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine göre nasıl aykırı olduğunu şöyle anlatıyor.