GÜNDEM

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kanun gücü

Ne yazık ki bilgiye ulaşmanın kolay olduğu ve bireylerin birbirleri ile olan temaslarında daha donanımlı oldukları günümüzde kadına şiddet olaylarında artış görülmektedir.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde kanun gücü

Ne yazık ki bilgiye ulaşmanın kolay olduğu ve bireylerin birbirleri ile olan temaslarında daha donanımlı oldukları günümüzde kadına şiddet olaylarında artış görülmektedir. Öyle ki en eğitimli ve bu anlamda en bilgili olan bireyler dahi eşlerine karşı gerek psikolojik gerekse fiziksel anlamda şiddet uygulayabilmektedir. Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin de şiddet olaylarından son bulması için elbette yapılacak olan ilk şey eğitim faaliyetlerine ağırlık vermektir. Daha eğitimli ve şiddetin ne anlama geldiğini bilen bireylerin yetişmesi gelecek yıllarda toplumumuzun şiddetten uzak bir halde mutlu yaşamasına olanak sağlayabilir. Bu yüzden özellikle çocuklarını yetiştirirken anne babalara büyük bir görev düşmektedir. Gerek kız gerek erkek çocuğu yetişsin bu anlamda bireylerin kadına yönelik şiddete mani olacak kendilerine şiddet uygulanmasına mani olacak ve bu anlamda toplumdaki bütün farkların şiddete maruz kalmasına mani olacak bireyler şeklinde yetişmesi önceliktir.

Kadına yönelik şiddete mani olmak için tedbirler alınmıştır

Kanunlarımızda kadına yönelik şiddetin engellenmesi için ve genel anlamda toplumsal şiddetin engellenmesi için birtakım koruyucu tedbirler alınmıştır. Bu koruyucu tedbirler kapsamında uzaklaştırma kararı alınması mümkündür. Uzaklaştırma kararı 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında konulan bir tedbirdir. Uzaklaştırma kararı 2012 yılında bu kanun ile yürürlüğe girmiştir. 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun yürürlüğe girmesinin amacı sadece kadına yönelik şiddeti engellemek değil aynı zamanda aile içerisindeki bütün fertlerin ve aynı çatı altında yaşayan bireylerin birbirlerine karşı şiddet uygulamalarına mani olmaktır.

Uzaklaştırma kararı almak için neler yapmak gerekir?

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır sorusu bu anlamda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalan bireylerin sık sık araştırdığı bir husustur. Uzaklaştırma kararı alabilmek için bireylerin öncelikle kolluk kuvvetlerine veya aile mahkemeleri ne başvurmaları gerekmektedir. İki çeşit uzaklaştırma kararı bulunur bunlardan ilki mülki idare amiri yani kaymakam veya valiler tarafından verilen uzaklaştırma kararlıdır. Bazı durumlarda olayın aciliyetine göre kolluk kuvvetleri de uzaklaştırma kararı verebilmektedir. Bir diğer uzaklaştırma kararı ise aile mahkemelerine başvurmak suretiyle alınan uzaklaştırma kararıdır. Her iki durumda da bireylerin ellerinde şiddete uyguladıklarını dair darp raporlarının olması büyük bir kolaylık arz edecektir.

Uzaklaştırma kararı kimleri kapsar?

Öte yandan uzaklaştırma kararını kimler alabilir sorusu yine şiddete maruz kalan bireyler tarafından da sıkça sorulur. Uzaklaştırma kararını eşinden daha doğrusu kocasından şiddet gören kadınlar kaldırabildiği gibi karısından şiddet gören erkeklerde aldırabilmektedir. Öte yandan anne babasından ya da aynı çatı altında yaşadığı bireylerden şiddet gören çocuklar ve kız kardeş erkek kardeş gibi bireylerde uzaklaştırma kararı için kolluk kuvvetlerine ya da aile mahkemelerine başvurabilmek hakkına sahiptir.