GÜNDEM

Karbon emiliminin azaltılması neden önemli

Karbon emiliminin azaltılmasına özellikle Avrupa Birliği ülkeleri büyük önem veriyor.

Karbon emiliminin azaltılması neden önemli

Karbon emiliminin azaltılmasına özellikle Avrupa Birliği ülkeleri büyük önem veriyor. Bu anlamda Yeşil Mutabakat adında bir bildiri yayınlayan Avrupa Birliği ülkeleri 2050 yılı itibari ile karbon emilimini sıfıra indirmeyi planlıyor. Bu anlamda Avrupa Birliği ülkeleri için değil bu ülkelerle ticaret yapan devletleri de etkileyecek bir takım düzenlemelere girişiliyor. Artık yaşanabilir bir çevre, gelecek nesillere bırakılacak temiz bir dünya için green deal da denilen bu mutabakatın uygulanması oldukça önem arz ediyor.

Özellikle üretim ve enerji sektörünü ilgilendiriyor

Söz konusu mutabakat özellikle üretim ve enerji sektörlerinin ilgilendiriyor. Bu sayede Avrupa ile ekonomik anlamda işbirliği yapan devlerin şirketleri kendilerini bu çevresel duyarlılığa adapte etmek durumunda kalıyor. Özellikle karbon vergisi noktasında yeniliklerin planlandığı süreçte ton başına 30 Euro olan vergi oranının ton başına 50 Euro olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Bu yüzden söz konusu bu mutabakata entegre olmak isteyen firmalar ISO 14064-1 Onaylı Karbon Yönetim Sistemi’ni entegre etmesi gerekiyor. Bu mutabakatın kapsamı ise 7 farklı çevresel stratejiden oluşuyor. Bunlar; Biyoçeşitlilik, Tarladan Sofraya, Temiz Enerji, Sürdürülebilir Sanayi, İnşaat ve Renovasyon, Sürdürülebilir Hareket, Kirliliğin Ortadan Kaldırılması sürecini kapsıyor. Özellikle tarladan sofraya projesi besinlerin de doğal olmasını ve GDO olmayan tohum üretimini içine alıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum daha güzel bir dünya bırakmak için çok faydalı bir adımı teşkil ediyor.