GÜNDEM

Siber Dünyada Anne Babalara Düşen Sorumluluklar

İnternet kullanıcıların büyük çoğunluğu gençlerden oluşur. Aynı zamanda söz konusu yaş grubu siber tehditler konusunda daha açık bir durumdadır.

Siber Dünyada Anne Babalara Düşen Sorumluluklar

İnternet kullanıcıların büyük çoğunluğu gençlerden oluşur. Aynı zamanda söz konusu yaş grubu siber tehditler konusunda daha açık bir durumdadır. Bu aşamada anne babalara çeşitli sorumluluklar düşer. Söz gelimi çocukların hangi sitelere girip girmeyeceğini bilmek önemlidir. Siber dünya anne babaların sorumlu davranışlarının bir sonucu olarak daha güvenli hale gelir.

Anne babaların çocukları için siber güvenlik ile ilgili detayları bilmesi bu aşamada önem taşır. Özellikle son yıllarda birçok sanal zorbalık davranışının görülmesi anne babalara bu aşamada önemli sorumluluklar yükler. Bu amaçla kurulan bir internet sitesi olarak Siber Dünya internet sitesi gerek anne babalara gerekse de eğitimcilere yol gösterici bilgiler sunar.

Eğitimciler Açısından Siber Güvenlik

Çocukları eğitmekle yükümlü öğretmenlerin ve eğitimcilerin bu aşamada çeşitli detaylara dikkat ederek siber güvenlik tehditlerini bilmesi gerekir. Aynı zamanda siber suçlar konusunda eğitimli olan kişilerin daha verimli olduğu ve çocuklara daha fazla bilgi aktarabildiği bilinir.

Sanal âlemde meydana gelen bu tür sorunların çözümünde insanlara yol gösteren bir internet sitesi olarak Siber Dünya sitesi insanlar için faydalı bir sitedir. Günümüzde sanal tehditlerin ortadan tamamen kaldırılması mümkün olmamakla birlikte insanların bu tehdit durumları karşısında ne yapacağını bilmesi önem taşır. Bu nedenle siber zorbalık davranışlarının ortadan kaldırılması mümkün olmamakla birlikte insanlar için faydalı bu tür sitelerden yararlanmak gereken bir durum olarak görülür.