GÜNDEM

Sözleşmeli Subay veya Astsubay Özlük Hakları

Jandarma astsubay alımı ve subay alımından sonra göreve intikal etmiş, emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer malî ve sosyal haklardan aynen istifade ederler.

Sözleşmeli Subay veya Astsubay Özlük Hakları

Jandarma astsubay alımı ve subay alımından sonra göreve intikal etmiş, emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subay ve astsubaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer malî ve sosyal haklardan aynen istifade ederler. Sözleşmeli subaylardan 15., sözleşmeli astsubaylardan 18. fiilî hizmet yılını tamamlayanlardan, aşağıdaki koşulları yerine getirenler rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilirler;

  • Son 3 yıla ait sicil not ortalaması tam notunun yüzde 60 ve daha üstünde olmak.
  • Bulunmuş olduğu derece de en az 3 yılını ve bu derecenin 3. Kademesinde bir yılını tamamlamış olmak.

Bunların ardından gelen yıllarda da rütbe verilmeksizin olumlu sicil aldıkları durumlarda her hizmet yılı için kademe ilerlemesi, şartları taşıması halinde her 3 yılda bir rütbe ilerlemesi yaptırılır.

Uzman Erbaş ve Uzman Jandarma Arasında ki Fark

Uzman Jandarma Okulunu başarı ile bitiren Uzman Jandarma çavuştan Uzman Jandarma 8. kademeli çavuşa kadar rütbeleri elinde bulunduran asker kişileri, ifade etmektedir. Uzman Jandarmalar, Jandarma uzman erbaş üstü olup Astsubayların astı konumundadır. Uzman erbaşlar en az lise veya dengi okuldan mezun olup muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini takiben Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik görev yerlerinde görev yapan, bu kanun esaslarına göre istihdam edilenlerle, yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilen sözleşmeli personellerdir.